Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow MCKiS arrow Kontakt
Kontakt Drukuj Poleć znajomemu
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
Adres Korespondencyjny
ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno

Dyrektor – administracja
ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno
tel.32/745 10 30 centrala
fax. 32/614 17 67 wew. 66

Kasa zak?adowa
ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno
czynna od poniedzia?ku do pi?tku
 w godzninach:
8:00 - 10:00
12:30 - 14:30

e-mail: info@sokol.jaw.pl

NIP 632 17 89 678,
REGON 276709799,
zarejestrowany w Ksi?dze Rejestrowej Instytucji Kultury w Jaworznie
w dniu 1.01.2000 r. pod numerem 4/2000,
nr konta bankowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Jaworzno
nr NRB 24124013561111000023250385

 


 
Dyrektor MCKiS

MIROS?AW CIO?CZYK
Tel. 32 745 10 30  w.60
email: miroslaw.ciolczyk@sokol.jaw.pl

 
Zast?pca Dyrektora MCKiS ds. Kultury

MARTA TESARCZYK
Tel. 32 745 10 30  w.60
email: marta.tesarczyk@sokol.jaw.pl


 

p.o. Zast?pca Dyrektora MCKiS ds. Sportu
GRZEGORZ G?BSKI
Tel. 32 745 10 30  w.60
email: grzegorz.gebski@sokol.jaw.pl

Irena Bryl
 
G?ówny Ksi?gowy
IRENA BRYL
Tel. 32 745 10 30  w.31
email: irena.bryl@sokol.jaw.pl


 

G?ówny In?ynier ds Zarz?dzania Maj?tkiem i Inwestycji
KAZIMIERZ DOBOSZ
Tel. 32 745 10 30 w.47
email: kazimierz.dobosz@sokol.jaw.pl

Adam ?urawik
 

Kierownik Dzia?u Organizacyjno-Administracyjnego
ADAM ?URAWIK
Tel. 32 745 10 30 w.11
email: adam.zurawik@sokol.jaw.pl

Barbara Hala?

 

Kierownik Dzia?u Kultury
BARBARA HALA?
Tel. 32 745 10 30 w.71
email: barbara.halas@sokol.jaw.pl

Wioletta Siemek - Dziurdzikowska
  Kierownik Dzia?u Kadr i P?ac
VIOLETTA SIEMEK - DZIURDZIKOWSKA
Tel. 32 745 10 30 w.21
email: wioletta.dziurdzikowska@sokol.jaw.pl
 
G?ówny Specjalista ds Technicznych
KRZYSZTOF WOJTO?
Tel. 32 745 10 30 w.44
email: krzysztof.wojton@sokol.jaw.pl

Zbigniew Jelonek

 

Kierownik Zespo?u Obiektów
ZBIGNIEW JELONEK
Tel. (032) 616 44 91 w.139
email: zbigniew.jelonek@sokol.jaw.pl

Kazimierz Lipski

 

Kierownik Zespo?u Obiektów
KAZIMIERZ LIPSKI
Tel. 32 745 10 30 w.51

 

Centrala 32 745 10 30, Fax 32 614 17 67
Numery wewnetrzne
10 Dzia? Administracyjno - Organizacyjny
11 Adam ?urawik
20 Dzia? Kadr i P?ac
21 Violetta Siemek - Dziurdzikowska
30 Dzia? Ksi?gowo?ci
31 Irena Bryl
40 Dzia? Zarz?dzania Maj?tkiem
44 Krzysztof Wojto?
47 Kazimierz Dobosz
50 Kierownik Stadionu
51 Kazimierz Lipski
60 Sekretariat
70  Dzia? Kultury
71  Barbara Hala?
80 Dzia? Sportu
81 Dariusz Chrapek
90 Dzia? Informatyczny

 

KONTAKT PLACÓWKI


 

www.archiwum.sokol.jaw.pl