Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Sport arrow Pora?ka bez konsekwencji II-ligowych koszykarzy w Radomiu!!!
Pora?ka bez konsekwencji II-ligowych koszykarzy w Radomiu!!! Drukuj Poleć znajomemu
Koszykarze MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno ju? przed ostatni? kolejk? rywalizacji w naszej grupie II ligi zapewnili sobie pewne pierwsze miejsce w tabeli przed rozgrywkami fazy play-off i na wyjazd do Radomia na mecz z rezerwami tamtejszej Rosy udali si? w dobrych nastrojach. Bez pauzuj?cego za "z?apane" 3 faule techniczne ?ukasza B?ka i dochodz?cego do zdrowia po kontuzji Tomka Ejsmonta nasz zespó? i tak stawiany by? raczej w roli faworyta, jednak dla naszej dru?yny to nie wynik by? najwa?niejszy w ?rodowym pojedynku, lecz bardziej mo?liwo?? "przetarcia si?" i wi?kszej liczby minut na parkiecie dla rezerwowych, a przede wszystkim unikni?cie jakiej? przykrej kontuzji przed najwa?niejszym etapem rozgrywek. St?d do?? równe przedzia?y czasowe gry wszystkich naszych koszykarzy, cz?ste zmiany i rotacje w sk?adzie, do tego nawet sekundy na placu gry nie sp?dzi? wracaj?cy równie? po kontuzji do sk?adu Kuba Musijowski. Nie mniej pozycja lidera zawsze zobowi?zuje, wi?c na taryf? ulgow? i jakikolwiek bonus gospodarze nie mieli co liczy?.
Konfrontacja ko?cz?ca sezon zasadniczy w naszej grupie mia?a natomiast istotne znaczenie dla miejscowych, którzy do ostatniej kolejki walczy? musieli o jak najlepsz? pozycj? i rozstawienie przed rund? fina?ow?. W przypadku wygranej Rosa mog?a nawet wskoczy? na wysokie 4 miejsce i w kolejnej fazie gier uzyska? przewag? w?asnego parkietu. Do meczu gospodarze przyst?pili tu? po Mistrzostwach Polski Juniorów Starszych U-20, w których spisali si? bardzo dobrze (zaj?li ?wietne, cho? zawsze troch? pechowe, 4 miejsce, a do zdobycia medalu zabrak?o im naprawd? niewiele), teraz musieli pokona? MCKiS, by znale?? si? na miejscu, które mog?o by? najlepszym w historii ich wyst?pów w II lidze - podobnie jak to osi?gn?li podopieczni trenera Tomasza J?drosa.
O pierwszej kwarcie ?rodowej rywalizacji gospodarze z pewno?ci? bardzo szybko zapomn?, gdy? by?a ona popisem tylko naszej ekipy, która - jak na lidera przysta?o - szybko obj??a wysokie prowadzenie, po skutecznej grze i punktach Tomka Zycha i Daniela Goldammera. M?odzi koszykarze Rosy, którzy swoje pierwsze punkty notuj? dopiero po 5 minutach gry przy prowadzeniu jaworznian 11:0, nie potrafili dobrze "wej??" w mecz, a my, wykorzystuj?c ich s?absz? postaw?, bezlito?nie punktujemy  i na koniec kwarty prowadzimy wysoko 24:6. Wydawa?o si? wi?c, ?e losy pojedynku raczej s? ju? przes?dzone i emocji w tym meczu ju? nie ma si? co spodziewa?, kiedy jednak w drugiej kwarcie radomianie powoli zaczynaj? odrabia? straty, my?l taka szybko zostaje rozwiana. Co prawda prowadzimy do przerwy 36:26, jednak przegrali?my drugie 10 minut 12:20.
W trzeciej ods?onie po pi?ciu niespe?na minutach Rosa doprowadza do wyrównania i mecz rozpocz?? si? jakby od nowa. Ko?cz?ca kwart? celna "trójka" Norberta Kujona wyprowadza nas na prowadzenie (52:49), jednak przegrywamy j? w sumie16:23, przy braku koncentracji i kilku niepotrzebnych b??dach czy stratach.
Ostatnie 10 minut zadecydowa?o definitywnie o naszej przegranej. Po wa?nych punktach S?awka Klocka i Daniela Sz?apki 5 minut przed ko?cem prowadzimy 57:53, jednak zmotywowani gospodarze (g?ównie za spraw? Roberta Cetnara, ?ukasza Sobuty oraz Jakuba Schenka) niweluj? te straty i 3 minuty przed ko?cow? syren? obejmuj? pierwszy raz prowadzenie, którego nie oddadz? ju? do ko?ca. Radomianie zwyci??aj? w tej kwarcie 16:9 i w ca?ym spotkaniu 65:61, dopisuj?c na swoje konto niezwykle wa?ne dwa punkty.
Podsumowuj?c ?rodowy mec, zagrali?my s?abe spotkanie, które mimo wszystko i tak mogli?my zako?czy? wygran?. Po pierwszej bardzo dobrej kwarcie z up?ywem czasu pozwolili?my gospodarzom nabra? rozp?du, przestali?my dominowa? pod tablicami i stracili?my skuteczno?? rzutów z gry. Druga po?owa by?a ju? wyra?nie zdominowana przez miejscowych, którzy w tym spotkaniu grali jakby z wi?ksz? motywacj?, agresywniej i mocniej w obronie - co w efekcie przynios?o zmian? losów meczu. Nasi koszykarze po wysokim prowadzeniu w I kwarcie za wcze?nie chyba uwierzyli w sukces, co przy du?o lepszej grze miejscowych w dalszym etapie rywalizcji nie zako?czy?o si? dla nas szcz??liwie.
Statystycznie dobre zawody rozegrali: Daniel Goldammer (11 punktów, 8 zbiórek, 2 asysty, 1 przechwyt) oraz S?awek Klocek (11 punktów, 5 zbiórek, 2 asysty, 4 przechwyty), do sukcesu miejscowych mocno za? przyczyni? si? rozgrywaj?cy ?wietne spotkanie Robert Cetnar (20 punktów, 9 zbiórek, 1 asysta), przy du?ym udziale ?ukasza Sobuty (6 punktów, 12 zbiórek, 1 asysta i 4 bloki) i Jakuba Schenka (13 punktów, 4 zbiórki, 3 asysty, 2 przechwyty).
Pora?ka w Radomiu na szcz??cie nie niesie ze sob? ?adnych powa?niejszych konsekwencji, nie mniej nale?y mocno przemy?le? i szybko poprawi? pope?nione b??dy, by wykluczy? ich powtórk? w kolejnych pojedynkach. Najwa?niejsze, aby teraz solidnie przygotowa? si? do kolejnych gier w obecnym sezonie i rozpoczynaj?cych si? ju? w przysz?ym tygodniu meczów fazy play-off. W pierwszej rundzie walki o awans do I ligi na naszej drodze stan? akademicy z Krakowa - AZS AGH Alstom, którzy zako?czyli sezon zasadniczy na 8 miejscu. Pojedynki z podopiecznymi trenera Wojciecha Bychawskiego ju? zapowiadaj? si? naprawd? emocjonuj?co i na pewno b?dziemy ?wiadkami ciekawych wydarze?.
W rozgrywkach play-off nie decyduje przewaga punktowa czy ró?nice zdobytych b?d? straconych koszów - wa?ne s? tylko ko?cowe zwyci?stwa. Zespo?y, które jako pierwsze wygraj? dwa pojedynki, awansuj? do pó?fina?ów, przegrani ko?cz? gr? w obecnym sezonie, dlatego niezb?dna jest pe?na koncentracja i walka do ostaniej sekundy. Liczymy jednak, ?e nasi koszykarze po wspania?ym sezonie ligowym równie? w decyduj?cych momentach oka?? si? skuteczni i awansuj? do dalszego etapu gier.

UWAGA SYMPATYCY KOSZYKÓWKI - zmiana terminu pierwszego meczu play-off w Jaworznie!!!
Zmianie ulega pierwszy termin spotkania play-off o awans do I ligi koszykarzy MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno - AZS AGH Alstom Kraków. Pierwotnie mecz zaplanowany by? w Jaworznie na przedswi?teczn? ?rod? 27 marca, jednak po akceptacji WGiD PZKosz odb?dzie sie on dzie? pó?niej t.j. w Wielki Czwartek 28 marca w Hali MCKiS przy ul Grunwaldzkiej 80 o godzinie 20.00. Wst?p dla wszystkich kibicow jest bezp?atny - serdecznie wi?c zapraszamy wszystkich fanów koszykówki w naszym mie?cie i liczymy na wspania?y doping i pomoc dla naszych koszyakrzy.

18 kolejka II ligi grupy C
wyjazd:
20.03.2013 (?roda) – godz. 18.30
Hala ZSB radom, ul. Ko?ciuszki 7
Rosa II Radom - MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno 65 : 61 (6:24, 20:12, 23:16, 16:9)
punkty:
Rosa II:
Robert Cetnar - 20 (2x3), Jakub Schenk - 13 (2x3), Filip Zegzu?a - 9 (1x3), Maciej Parszewski - 7 (1x3), ?ukasz Sobuta - 6, Mateusz Zw?gli?ski - 6, Piotr Kuczy?ski - 2, Kamil Michalski - 2, Jakub Stanios - 0, Mateusz Gos - 0, Konrad Mamcarczyk - 0, Konrad ?ab?d? - 0.
MCKiS:
Daniel Sz?apka - 12 (3x3), S?awomir Klocek - 11, Daniel Goldammer - 11, Norbert Kujon - 9 (3x3), Tomasz Zych - 8, Dawid Grochowski - 4, Damian Janiak - 3 (1x3), Sebastian Dusi?o - 3, Adam B?czy?ski - 0, Marcin J?dros - 0, Jakub Musijowski.

Kolejne mecze MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno:
u siebie:
I runda play-off o awans do I ligi
mecz nr 1
28.03.2013 (czwartek) – godz. 20.00
Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80
MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno -  AZS AGH Alstom Kraków
wstep wolny!!!


wyjazd:
I runda play-off o awans do I ligi
mecz nr 2
2.04.2013 (wtorek) – godz. ???
Hala AGH, ul. Piastowska 26a
AZS AGH Alstom Kraków - MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno
wstep wolny!!!

u siebie:
I runda play-off o awans do I ligi
ewentualny mecz nr 3 (tylko przy stanie rywalizacji 1:1)
3.04.2013 (?roda) – godz. 20.00
Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80
MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno -  AZS AGH Alstom Kraków
wstep wolny!!!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl