Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Sport arrow III Mi?dzynarodowy Turniej Pi?ki No?nej Halowej 10- latków Jaworzno 2013 im. Bogus?awa Pluty
III Mi?dzynarodowy Turniej Pi?ki No?nej Halowej 10- latków Jaworzno 2013 im. Bogus?awa Pluty Drukuj Poleć znajomemu
Przed rokiem spore emocje zafundowa?y nam dru?yny 10-latków uczestnicz?ce w II Mi?dzynarodowym Turnieju Pi?ki No?nej Halowej Jawor 2012. W wielkim finale zawodnicy „Wis?y” Kraków pokonali „Górnika” Jaworzno. Po roku ponownie na hal? przy ulicy Inwalidów Wojennych 18 zawitaj? dru?yny dzieci?ce. W najbli?sz? sobot? 23 marca o godzinie 9.00 rozpocznie si? rywalizacja w kolejnej edycji tej imprezy, której organizatorami s? JSP „Szczakowianka” Jaworzno, Jaworznicki Klub Mini Pi?ki No?nej, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, NSZZ ”Solidarno??” Zak?adu Górniczego „Sobieski” oraz Stowarzyszenie Jaworzno Moje Miasto. Tegoroczny turniej dedykowany jest zas?u?onemu dzia?aczowi „Szczakowianki” oraz mecenasowi jaworznickiego sportu - Bogus?awowi Plucie, który zmar? 7 marca 2012 roku. Oprócz ubieg?orocznych zwyci?zców - krakowskiej „Wis?y” w III Mi?dzynarodowym Turnieju Pi?ki No?nej Halowej Jawor 2013,  udzia?  wezm?  jaworznickie zespo?y reprezentuj?ce „Górnika” i „Szczakowiank?", czeska ekipa Sucha Horna oraz teamy „Ruchu” Chorzów, „Piasta” Gliwice, „Podbeskidzia” Bielsko Bia?a i „Pioniera” Tychy. Cykliczna impreza odbywaj?ca si? w tej kategorii wiekowej po raz trzeci stanowi dobr? propozycj? alternatywnej formy sp?dzenia wolnego czasu dla dzieci i m?odzie?y. Organizatorzy serdecznie zapraszaj? kibiców pragn?cych zobaczy? m?ode talenty. By? mo?e niektórzy z nich pójd? w ?lady Gzila, Urbana, Czerwca, Adamczyka czy Chrapka. Wst?p wolny.

Tak by?o przed rokiem…

Ko?cowa klasyfikacja turnieju:
1. Wis?a Kraków SSA
2. KS Górnik Jaworzno
3. JSP Szczakowianka
4. KS Górnik Libi??
5. Piast Gliwice
6. Polonia Bytom
7. Ruch Chorzów SA
   
A jak b?dzie tym razem?


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl