Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Kultura arrow Aktualno?ci dzielnicowe arrow ?wi?to Kobiet w Wedze
?wi?to Kobiet w Wedze Drukuj Poleć znajomemu
Dla Was dzi? kwiaty i u?miechy.
I pierwszy promie? bliskiej wiosny.
Dzie? bez k?opotów i bez trosk…
Te s?owa poety towarzyszy?y 8 marca radosnemu ?wi?towaniu Dnia Kobiet w klubie ?rodowiskowym „Wega” MCKiS w Jaworznie przy wspó?udziale LKS „Ci??kowianki”. Od?wi?tnie ubrani panowie czuwali tego wieczoru nad dobrym nastrojem pa?, witaj?c ka?d? z osobna serdecznie, zdejmuj?c okrycia, prowadz?c do sto?ów, podaj?c kaw?, herbat?, wreszcie ?egnaj?c u?miechem i tulipanem.
W ?wi?teczn? atmosfer? wprowadzi?y zebrane panie kolorowe bileciki z powinszowaniami oraz zespó? ?piewaczy „Cie?kowianki”. Nast?pnie radny Rady Miejskiej w Jaworznie Janusz Cio?czyk przywita? zgromadzonych, z?o?y? okoliczno?ciowe ?yczenia i wspólnie z prowadz?cym konferansjerk? Danielem Porcem zaprosi? na program artystyczny, który rozpocz?li finali?ci gimnazjalnej edycji konkursu „Mam talent” z Gimnazjum nr 11. Jako pierwsze wyst?pi?y zwyci??czynie – formacja taneczna „Impuls” w sk?adzie: Zofia Fry?, Oliwia Kraus, Justyna Kopczak, Patrycja Pa?ucha, Sara Chmiel i Natalia B?a?. W dalszej kolejno?ci zaprezentowali si?, porywaj?c publiczno??, soli?ci: Tomasz Berny z zespo?em „Impuls” (wyró?nienie) i Patrycja Piecyk (III miejsce) oraz zespó? wokalny „G11” w sk?adzie: Paulina Siedli?ska, Marika Chechelska, Anita Tarasek, Klaudia Lower, Katarzyna Oleksiewicz, Ada Go?as, Magdalena Micyk, Patrycja Piecyk i Tomasz Berny pod opiek? Ireny Skakuj. Po tanecznych i wokalnych popisach przyszed? czas na koncert na keyboardzie. Uczniowi pana Ryszarda ?urkowskiego – Jakubowi Pó?ce d?ugo nie pozwolono zej?? ze sceny. Podobne owacje zebra? chór seniora „Jawor” przy Jaworznickim Uniwersytecie III Wieku. Bisowa? musia?y tak?e wyst?puj?ce jako ostatnie „Ci??kowianki” z akordeonistk? Ann? Jachimczyk. Ich wykonanie ludowej przy?piewki „Marysiu buzi daj” d?ugo pozosta?o w uszach s?uchaczy.
Drug? cz??? uroczysto?ci, oprócz mi?ych rozmów w kawiarnianej atmosferze, w asy?cie dyskretnie podaj?cej do sto?u m?odzie?y m?skiej, wype?ni?y szlagiery na keyboard i akordeon. Dodatkow? atrakcj? spotkania by?o stanowisko pi?kno?ci „Fast beauty”, przy którym makija?e wieczorowe niestrudzenie wykonywa?y panie Katarzyna Wo?ny oraz Aleksandra Mazgaj-Subel (firma Avon). Ka?da z pa? opuszczaj?cych klub (najwytrwalsze sp?dzi?y w nim 5 godzin) otrzyma?a od pozostaj?cych do ko?ca w gotowo?ci panów wiosennego tulipana.
O s?odki pocz?stunek zadbali pa?stwo Janina i Marek Banasik Zak?ad Ciastkarsko-Piekarski. Kwiatowe upominki zapewnili pa?stwo Józefa i Piotr Szymiec (PAT-POL). Dekoracje zosta?y przygotowane pod kierunkiem Anny Gaj?ckiej. Na medal spisali si? panowie: Jakub Pó?ka, Rafa? Gaj?cki, Dawid Rogozi?ski, Arkadiusz Kosowski, Krzysztof Wieche?, Daniel Porc, ?ukasz Musia?, Tomasz Majka i Janusz Cio?czyk.

Fot. Jakub Pó?ka, Daniel Porc, Wanda Cio?czyk
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl