Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Sport arrow MCKiS Termo-Rex S.A. zwyci?zc? grupy C II ligi po sezonie zasadniczym!!!
MCKiS Termo-Rex S.A. zwyci?zc? grupy C II ligi po sezonie zasadniczym!!! Drukuj Poleć znajomemu
Cho? do zako?czenia rozgrywek sezonu zasadniczego w grupie C koszykówki II ligi pozosta?a jeszcze ostatnia kolejka, a nasz± dru?yn? czeka wyjazdowy mecz w Radomiu z rezerwami tamtejszej Rosy, ju? minionej soboty koszykarze MCKiS Termo-Rex S.A. ¶wi?towa? mogli zdobycie I miejsca w grupie. Sta?o si? to mo?liwe po wa?nym i pewnym zwyci?stwie podopiecznych trenera Tomasza J?drosa odniesionym w meczu "na szczycie" z wiceliderem rozgrywek - KS PWiK Piaseczno. We w?asnej hali sportowej nasi koszykarze skutecznie zrewan?owali si? go¶ciom za grudniow,± bolesn± pora?k? w Piasecznie 86:90, która przerwa?a nasz± fantastyczn± pass? 11 wygranych z rz?du. Tym razem MCKiS bezsprzecznie potwierdzi? swoj± dominacj? w grupie i bez wi?kszych problemów pokona? go¶ci 78:67, przez ca?e spotkanie nawet na moment nie trac±c prowadzenia, spokojnie kontroluj±c przebieg gry. Go¶cie do Jaworzna przybyli os?abieni brakiem Sebastiana Oko?y, w naszym zespole nie mogli zagra? z powodu kontuzji Kuba Musijowski i Norbert Kujon.
Pocz±tek sobotniego pojedynku z wysokiego "C" rozpocz?li gospodarze, którzy po szybkich i skutecznych akcjach Dawida Grochowskiego, Damiana Janiaka i Tomka Zycha obejmuj± prowadzenie 10:1. Dalsza konsekwentna gra w obronie w po?±czeniu z dobrze funkcjonuj±cym szybkim atakiem zaprocentowa?a wygran± wysoko kwart± 17:8, w której ju? 8 swoich punktów zdobywa ?ukasz B±k.
Drug± ods?on? popisow± akcj± "2+1" rozpoczyna Damian Janiak, który w tej kwarcie "zalicza" 11 swoich punktów (trafiaj±c równie? pierwsz± nasz± celn± "trójk?" od pocz±tku gry). Do ko?ca stopniowo powi?kszamy przewag?, by pod koniec kwarty prowadzi? ju? ró?nic± siedemnastu punktów 36:19. W ko?cówce ambitni go¶cie próbuj± zmniejszy? jeszcze dystans poprawiaj±c gr? w ataku oraz wzmacniaj±c bardziej defensyw?, jednak ta agresywna obrona powoduje, ?e bardzo szybko ich kluczowi zawodnicy ?api± przewinienia osobiste. Ostatecznie wygrywamy t? kwart? 22:16 i prowadzimy do przerwy 39:24.
Trzecie 10 minut znowu lepsze w wykonaniu MCKiSu, który szybko punktuje rywala po ¶wietnych akcjach ?ukasza B±ka, Daniela Goldammera oraz kolejnej "trójce" Damiana Janiaka i na niespe?na 6 minut przed zako?czeniem kwarty osi±gamy najwy?sze prowadzenie 50:30. Kiedy jeszcze do tego po 5 faulach osobistych parkiet musz± opu¶ci? Damian Zapert i Andrzej Paszkiewicz, losy meczu wydajš si? by? ju? przes±dzone. Go¶cie jednak w ko?cówce kwarty po punktach Tomasza Wójcikowskiego, Tomasza Borkowskiego i Grzegorza Jankowskiego nieznacznie niweluj± strat?, jednak po remisowej (17:17) kwarcie w dalszym ci±gu wysoko prowadz± gospodarze 56:41.
Ostania kwarta w pe?ni kontrolowana jest ju? przez naszych zawodników, którzy nie pozwalaj± podopiecznym trenera Teodora Mo?lowa z?apa? w?a¶ciwy rytm gry. Co prawda na punkty Tomka Ejsmonta i S?awka Klocka szybko odpowiadaj± Tomasz Borkowski oraz Grzegorz Jankowski, ale wypracowana nasza wcze¶niejsza przewaga by?a na tyle wysoka, ?e nie pozoli?a go¶ciom zbli?y? si? na dystans mniejszy ni? 10 punktów. Udane próby rzutów za 3 punkty koszykarzy z Piaseczna i a? 5 takich celnych w przeci±gu ostatniej kwarty budz± jednak spory szacunek i pozwalaj± go¶ciom wygra? t? cz?¶? meczu 26:22. Ostatecznie jednak po ko?cowej syrenie cieszy? si? mog± ju? tylko zawodnicy MCKiSu, którzy ca?e spotkanie wygrywaj± w pe?ni zas?u?enie i niespodziewanie ?atwo 78:67. Wygrana ta powoduje, ?e do fazy play-off ju? na 100% awansujemy z pierwszego miejsca, które jest bardzo wa?ne w kontek¶cie przysz?ych gier,  koszykarze PWiK po pora?ce w Jaworznie na pewno uko?cz± sezon zasadniczy na drugiej pozycji. W kolejnej cz?¶ci rozgrywek rywalizacja toczy? si? b?dzie do 2 wygranych spotka? (systemem mecz i rewan?), a zdobyte przez nas 1 miejsce daje zawsze naszemu zespo?owi przewag? w?asnego boiska w przypadku ewentualnego, decyduj±cego trzeciego starcia.
Statystycznie po sobotnim meczu za ¶wietny wyst?p wyró?ni? na pewno nale?y: ?ukasza B±ka (20 punktów, 9 zbiórek, 1 asysta i 1 przechwyt, ev: 24), Damiana Janiaka (21 punktów, 5 zbiórek, 1 asysta i 1 przechwyt, ev: 21) oraz Daniela Goldammera (8 punktów, 11 zbiórek, 2 asysty i 1 przechwyt, ev: 20). W ekipie PWiK dobre zawody rozegra? Grzegorz Jankowski (13 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty i 2 przechwyty, ev: 16), nie?le wypadli tak?e najskuteczniejsi w¶ród piaseczczan: Tomasz Wójcikowski (16 punktów, 5 zbiórek i 2 przechwyty, ev: 10) oraz Tomasz Borkowski (15 punktów, 3 zbiórki i 1 przechwyt, ev:10). Nasz zepó? zagra? na wysokim procencie rzutów za 2 punkty (skuteczno¶? 63,8%) przy 51,4 % skuteczno¶ci go¶ci. Gorzej wykonujemy rzuty za 3 punkty - 3 celne na 15 prób (skuteczno¶? 20 % - g?ównie dzi?ki Damianowi Janiakowi, który jako jedyny w naszej ekipie celnie trafia zza lini 6,75 metra). Na szcz?¶cie rywale w tym elemencie równie? nie imponowali skuteczno¶ci±: 7 celnych na 27 oddanych rzutów (25,9%).  Z lini rzutów wolnych nasz zespó? nieznacznie lepszy od przeciwników trafiaj±cych z osobistych praktycznie tylko co drugi rzut  (PWiK - 52,6 %, MCKiS - 63,4%). Wygrywamy, co wa?ne, do¶c wyra?nie walk? pod tablicami (MCKiS - 38, Piaseczno - 30 zbiórek), notujemy wi?cej asyst (16 - 14), jednak na koncie mamy a? 23 straty (przy 20 stratach PWiK), ale najwa?niejszy cel zosta? osi±gni?ty - udany rewan? i wygrana z wiceliderem oraz pierwsze miejsce w lidze na zako?czenie sezonu regularnego.  Z pewno¶ci± jest to najwi?kszy sukces koszykarzy w historii zmaga? na drugoligowych parkietach, a nigdy na tym etapie rozgrywek nie ko?czyli¶my rywalizacji na tak wysokim miejscu. Jednak to nie koniec emocji dla sympatyków naszej drugoligowej dru?yny w Jaworznie, gdy? dopiero teraz przed nami decyduj±ca batalia i najwa?niejsze, emocjonuj±ce spotkania fazy play-off, których stawk± b?dzie ju? bezpo¶redni awans do I ligi. Promocj? do ligi wy?szej uzyska zaledwie jeden zespó? z naszej grupy, a wi?c ?eby tak si? sta?o, musimy zwyci?sko przej¶? a? 3 rundy tej rywalizacji. Maj±c w pami?ci dotychczasowe wyst?py naszych zawodników i dyspozycj? od pocz±tku sezonu, zadanie to wcale nie przekracza ich mo?liwo¶ci i na pewno walka o awans klas? wy?ej zapowiada si? pasjonuj±co, mamy nadziej?, ?e równie? szcz?¶liwie.
W I rundzie, któr± rozpoczniemy meczem u siebie w ¶rod? 27 marca, zagramy z 8 zespo?em naszej grupy, jednak przeciwnika poznamy dopiero po ostaniej ligowej kolejce, która zako?czy si? 20 marca. Dla naszego zespo?u mecz ko?cz±cy sezon zasadniczy (wyjazd do Radomia 20 marca) z rezerwami tamtejszej Rosy nie ma ju? wi?kszego znaczenia, chocia? konsekwentnie liczymy na dobr± gr? i  zwyci?stwo lidera. Mecz ten b?dzie natomiast wa?ny z perspektywy radomian, którzy ca?y czas walcz± o korzystn± pozycj? wyj¶ciow± przed play-offami. Niestety, w meczu tym w naszej ekipie na pewno nie wyst±pi ?ukasz B±k, który zanotowa? trzecie przewinienie techniczne w sobotnim pojedynku i w starciu z Ros± przymusowo b?dzie musia? "odpoczywa?". My natomiast ju? czekamy z niecierpliwo¶ci± na "przydzia?" przeciwnika oraz mecze najwa?niejszej cz?¶ci sezonu i pojedynki bezpo¶rednio o awans do I ligi. Pierwsze takie spotkanie zgodnie z terminarzem zaplanowane jest - jak wy?ej - na 27 marca, a rozpocznie si? w naszej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 80 o godzinie 19.00 lub 20.00. Rewan? rozegramy w Wielk± Sobot? 30 marca na wyje?dzie, ewentualny decyduj±cy trzeci pojedynek odb?dzie sie ponownie w Jaworznie 3 kwietnia.
Ju? teraz gor±co zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków basketu w naszym mie¶cie do wsparcia obecno¶ci± i dopingiem naszej dru?yny w tych kulminacyjnych i niezwykle trudnych meczach o najwy?sze cele oraz liczymy na tak samo udane wyst?py naszych koszykarzy w meczach play-off, jak podczas ca?ego sezonu zasadniczego.

17 kolejka II ligi grupy C
u siebie:
9.03.2013 (sobota) – godz. 20.00
Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80
MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno - KS PWiK Piaseczno 78 : 67 (17:8, 22:16, 17:17, 22:26)
punkty:
MCKiS:
Damian Janiak - 21 (3x3), ?ukasz B±k - 20, Daniel Goldammer - 8, Tomasz Zych - 8, S?awomir Klocek - 8, Dawid Grochowski - 6, Daniel Sz?apka - 3, Sebastian Dusi?o - 2, Tomasz Ejsmont - 2, Adam B±czy?ski - 0, Marcin J?dros - 0,  Artur Troci?ski - 0.
PWiK:
Tomasz Wójcikowski - 16 (3x3), Tomasz Borkowski - 15, Grzegorz Jankowski - 13 (2x3), Patryk Andres - 9 (1x3), Damian Zapert - 4, Wojciech Bocianowski - 3, Andrzej Paszkiewicz - 3 (1x3), Rafa? Pietrzak - 2, Konrad Opalski - 2, Sylwester Szczepa?ski - 0.

Kolejne mecze MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno:
wyjazd:
18 kolejka II ligi grupy C
20.03.2013 (¶roda) – godz. 18.30
Hala ZSB radom, ul. Ko¶ciuszki 7
Rosa II Radom - MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno

u siebie:
I runda play-off o awans do I ligi
mecz nr 1
27.03.2013 (¶roda) – godz. 19.00/20.00
Hala MCKiS, ul. Grunwaldzka 80
MCKiS Termo-Rex S.A. Jaworzno - ???

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl