Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Start arrow Sport arrow Narciarskie Mistrzostwa Mieszka?ców Miasta Jaworzna Brenna 2013 w konkurencji Slalom Gigant
Narciarskie Mistrzostwa Mieszka?ców Miasta Jaworzna Brenna 2013 w konkurencji Slalom Gigant Drukuj Poleć znajomemu
W dniu 02.03.2013 w godzinach rannych najlepsi narciarze w Jaworznie ruszyli na Mistrzostwa Jaworzna w Slalomie Gigancie. Zawody odby?y si? na stoku O?rodka Narciarskiego W?gierski w Brennej. Zawody odby?y si? w czterech kategoriach:
KM-1 – m?odzie? dziewcz?ta i ch?opcy do 17 lat,
K-2 – kobiety powy?ej 17 lat,
M-2 – m??czy?nie 17-41 lat,
M-3 – m??czy?nie powy?ej 41 lat
Na zmro?onym szybkim stoku w szranki stan??o 32 narciarzy. Punktualnie o godzinie 11:00 rozpocz?? si? pierwszy przejazd. Emocji nie brakowa?o, niektórzy jechali ostro?nie, zachowawczo, a inni brawurowo. Wywrotek nie brakowa?o, lecz wszyscy ambitnie docierali do mety. Drugi przejazd przy pi?knej s?onecznej scenerii ruszy? ok. po?udnia. Zawodniczki i zawodnicy walczyli do ostatniego metra. Równie? i w drugim przeje?dzie nie brakowa?o wywrotek, wszak ka?da setna cz??? sekundy decydowa?a o miejscu. W kategorii Open w?ród kobiet na trzecim miejscu 2 uczestniczki uzyska?y identyczny czas dwóch przekazdów. Najbardziej narciarsk? okaza?a si? rodzina Kolatów: tata, córka i syn - wszyscy stan?li na podium. Najlepszymi narciarzami w Jaworznie w sezonie 2012/13 zostali: w?ród kobiet Emilia Zasadni, a w?ród m??czyzn Tomasz ?y?a. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zach?camy do rywalizacji w kolejnym sezonie narciarskim.


Wyniki ko?cowe:

K-1:
1.    Miejsce Zasadni Emilia
2.    Miejsce Janikowska Barbara
3.    Miejsce Kolat Laura

K-2 :
1.    Miejsce Kuku?a Joanna
2.    Miejsce Jopek Karolina
3.    Miejsce Czopik Aleksandra

M-2:
1.    Miejsce ?y?a Tomasz
2.    Miejsce Kolat Micha?
3.    Miejsce Kaszyca Wojciech

M-3:
1.    Miejsce Kolat Andrzej
2.    Miejsce Michacz Piotr
3.    Miejsce ?a?nia Jacek

OPEN KOBIETY:

1.    Miejsce Zasadni Emilia
2.    Miejsce Kuku?a Joanna
3.    Miejsce Janikowska Barbara i Jopek Karolina

OPEN M??CZY?NI:
1.    Miejsce ?y?a Tomasz
2.    Miejsce Kolat Andrzej
3.    Miejsce Kolat Micha?

Zwyci?zcy poszczególnych kategorii otrzymali z r?k prezesa O/PTTK Jerzego Zi?by medale i dyplomy, a w kategoriach OPEN Puchary i drobne upominki ufundowane przez Wydzia? Promocji UM Jaworzna i Oddzia? PTTK w Jaworznie. Zawodnicy podczas trwania zawodów otrzymali gor?cy posi?ek, herbat? i pami?tkowy znaczek. Zwyci?zcy na podium otrzymali równie? odznak? z okazji Jubileuszu 60-ciolecia pierwszych zawodów narciarskich. W mi?ych nastrojach uko?czono zawody i wszyscy ca?o i zdrowo wrócili do Jaworzna. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom i instytucjom, które pomog?y nam w przywróceniu pi?knej sportowej tradycji miasta Jaworzna.

Wyniki szczegó?owe umieszczone na stronie Oddzia?u PTTK w Jaworznie:www.pttk.jaw.pl
Autorzy: J. Zi?ba i P. Michacz
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

www.archiwum.sokol.jaw.pl