Strona archiwalna - MCKiS Jaworzno

 
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • dark color
 • red color

Start arrow Akredytacje
Akredytacje Drukuj Poleć znajomemu
Regulamin dla dziennikarzy i fotoreporterów podczas imprez kulturalnych organizowanych przez MCKiS Jaworzno  

 1. Akredytacje s? imienne.
 2. Organizator decyduje o ilo?ci wydanych akredytacji.
 3. Aby otrzyma? akredytacj? nale?y wype?ni? poni?szy formularz akredytacyjny.
 4. Wnioski w sprawie akredytacji mog? by? sk?adane poprzez fax, e-mail przez redaktorów naczelnych, indywidualnych dziennikarzy, reporterów najpó?niej na trzy dni robocze przed imprez? w Dziale Kultury MCKiS Jaworzno.
 5. Akredytacje wydawane s?  czynnym zawodowo dziennikarzom, operatorom kamer i fotoreporterom.
 6. Odbiór akredytacji b?dzie mo?liwy na godzin? przed imprez? za pisemnym potwierdzeniem w miejscu imprezy.
 7. Posiadacz akredytacji o?wiadcza, ?e godzi si? na przestrzeganie zasad fotografowania i filmowania ustalonych przez organizatora  imprezy.
 8. Do wej?cia na imprez? upowa?nia okazanie akredytacji w formie identyfikatora wraz z aktualn? legitymacj? prasow?, biletem lub zaproszeniem na okre?lon? imprez?.
 9. Akredytacje nie mog? by? przekazywane osobom trzecim.
 10. Osoba posiadaj?ca akredytacj? zobowi?zuje si? do przestrzegania dora?nych polece? organizatora imprezy.
 11. Wywiady z artyst? mog? by? przeprowadzone tylko po uprzedniej konsultacji z organizatorem.
 12. Osoby spó?nione nie b?d? wpuszczone do sali, w której odbywa si? koncert lub spektakl.

Do pobrania:
Wniosek o akredytacje - wersja .odt
Wniosek o akredytacje - wersja .pdf

 

www.archiwum.sokol.jaw.pl